صادق هدایت

۱۲۸۱-۱۳۳۰

دانلود صدای داستان:


زنده به گور از کتاب زنده به گور  آهنگ: The Ninth Gate. Wojciech Kilar

داش آکل آهنگ: اسفندیار منفردزاده

داوود کوژپشت از کتاب زنده به گور

 آتش پرست از کتاب زنده به گور

یادداشت لازم:

فلاندن و کست، دو نفر ایران شناس نامدار بوده اند که بیش از یک قرن پیش، تحقیقات مهمی راجع به ایران باستانی کرده اند. این داستان از یادداشتهای فلاندن گرفته شده است.

***

داستان باسطانی یا رومان طاریخی از کتاب وغ وغ ساهاب


قصه خارکن از کتاب وغ وغ ساهاب


منبع : صداهایی که می شنویمصادق هدایت
برچسب ها : کتاب ,زنده ,کتاب زنده